Reklamacja i zwroty

W przypadku wystąpienia szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonego produktu razem z odpowiednim protokołem i poinformowanie naszego działu Handlowego o takim zdarzeniu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (Protokół w przypadku niezgodności towaru lub jego uszkodzenia)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (POBIERZ)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (POBIERZ)

WAŻNE:

Korzystając z możliwości wymiany towaru lub odstępując od umowy proszę zastosować się do poniższych wytycznych:

- produkt musi być kompletny i nieuszkodzony,
- produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu niezniszczonym,
- produkt musi być przed odesłaniem dobrze zabezpieczony m.in. znajdować się w dodatkowym, ochronnym opakowaniu aby chronić   produkt i jego oryginalne opakowanie podczas transportu.